Dung dịch chứng ON-CALL Plus/ Platinum/ Chosen/ Vivid

50.000₫
Giới thiệu : Dung dịch chứng ON-CALL Plus/ Platinum/ Chosen/ Vivid dùng để kiểm tra tình trạng của các máy máy đo đường huyết dòng ON-CALL cùng thế hệ , là sản phẩm do Tập đoàn ACON Laboratories Inc sản xuất. Khi mua hàng, đề nghị khách hàng cho biết tên thế hệ máy đ ang dùng để được cung cấp dung dịch chứng tương ứng...
Giới  thiệu :

Dung dịch chứng ON-CALL Plus/ Platinum/ Chosen/ Vivid dùng để kiểm tra tình trạng của các máy  máy đo đường huyết dòng ON-CALL cùng thế hệ , là sản phẩm do Tập  đoàn ACON Laboratories Inc sản xuất. Khi mua hàng, đề nghị khách hàng cho biết tên thế hệ máy đ ang dùng  để được cung cấp dung dịch chứng  tương ứng .
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

 Thô ng số kỹ  thuật :

 
Tên sản phẩm: Dung dịch chứng ON-CALL Plus/ Platinum/ Chosen/ Vivid
Loại  dung dịch : KIểm  tra tình  trạng  làm  việc  của  máy 
Dung lượng    m: / ml
Điều kiện bảo quản: +2~300C
Trọng lượng: / gram
Loại sản phẩm: Tiê u hao
Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA
Bảo  hành   : 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp  
Quy cách đóng gói : : 2 lọ  / hộp (CTRL1 và CTRL2)