Kít thử nghiện BZO - ABON (dạng que, 50test/hộp)

Kit thử phát hiện chất gây nghiện BZO dùng để định tính phát hiện chất gây nghiện Benzodiazepine trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giá trị giới hạn (cut-off) là 300ng/ml, đủ để khẳng định đối tượng đã sử dụng chất gây nghiện Benzodiazepine Tiêu chuẩn sản phẩm Mẫu phẩm Nước tiểu Thời gian đọc kết quả Đọc kết quả trong vòng 5 phút Hạn sử dụng...

Kit thử phát hiện chất gây nghiện BZO dùng để định tính phát hiện chất gây nghiện Benzodiazepine trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giá trị giới hạn (cut-off) là 300ng/ml, đủ để khẳng định đối tượng đã sử dụng chất gây nghiện Benzodiazepine

Tiêu chuẩn sản phẩm

Mẫu phẩm

Nước tiểu

Thời gian đọc kết quả

Đọc kết quả trong vòng 5 phút

Hạn sử dụng

24 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản

Nhiệt độ phòng 2 – 30oC

Quy cách đóng gói

50 test thử/hộp

Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt