Kit thử phát hiện đồng thời nhiều chất gây nghiện ABON MULTI-PANEL

Kit thử ABON Multi-panel là kit thử tích hợp nhiều que thử các chất gây nghiện khác nhau trên một bảng nhựa duy nhất. Các đầu thấm hút mẫu được gắn cùng chiều để có thể nhúng đồng thời vào mẫu nước tiểu. Kết quả xét nghiệm với mỗi chất gây nghiện sẽ được hiển thị trong một ô kết quả riêng biệt. Nhờ đó, chỉ cần làm xét nghiệm một lần với một mẫu nước tiểu là có thể đồng thời kiểm tra được nhiều chất gây nghiện, sàng lọc và phát hiện được chính xác những chất...

Kit thử ABON Multi-panel là kit thử tích hợp nhiều que thử các chất gây nghiện khác nhau trên một bảng nhựa duy nhất. Các đầu thấm hút mẫu được gắn cùng chiều để có thể nhúng đồng thời vào mẫu nước tiểu. Kết quả xét nghiệm với mỗi chất gây nghiện sẽ được hiển thị trong một ô kết quả riêng biệt. Nhờ đó, chỉ cần làm xét nghiệm một lần với một mẫu nước tiểu là có thể đồng thời kiểm tra được nhiều chất gây nghiện, sàng lọc và phát hiện được chính xác những chất gây nghiện mà đối tượng sử dụng.

Tùy theo yêu cầu cụ thể, các kit thử ABON Multi-panel có thể được tích hợp để phát hiện đồng thời từ 2 đến 12 chất gây nghiện khác nhau. 

Tiêu chuẩn sản phẩm 

Thành phần

Kit thử

25

 Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

 

Mẫu phẩm

Nước tiểu

 

Thời gian đọc kết quả

Trong vòng 5 phút

 

Hạn dùng

24 tháng

 

Điều kiện bảo quản

2-300C.