Test thử nghiện AMP Amphetamine dạng que (300ng/ml)

Tes t thử dạng que hoặc khay dùng để phát hiện chất gâ y nghiện và các chất chuyển hóa của chúng trong nước tiểu của con người ở một nồng độ ngưỡng có thể phát hiện (cut-of f). Tiê u chuẩn sản ...

 

Tes t thử  dạng  que hoặc  khay dùng  để phát hiện chất gâ y nghiện và  các chất chuyển hóa của  chúng  trong nước tiểu của con người ở một nồng độ ngưỡng   thể  phát  hiện  (cut-of f).

Tiê u chuẩn sản phẩm

Thành phần

Que thử (5mm)

50

HDSD tiếng việt

1

Cốc lẫy mẫu

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu phẩm

Nước tiểu

 

Độ nhạy

100%

 

Độ đặc hiệu

100%

 

Ngưỡng phát hiện

1000ng/ml

 

Thời gian đọc kết quả

3-5 phút

 

Hạn dùng

24 tháng

 

Điều kiện bảo quản

2-300C