Test thử nghiện MET Methamphetamine dạng que (1000ng/ml)

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET là dụng cụ định tính phát hiện chất gây nghiện Methamphetamine trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giới hạn (cut-off) là 1000ng/ml, đủ để khẳng định đối tượng đã sử dụng chất gây nghiện Methamphetamine. Tiêu chuẩn sản phẩm Thành phần Kit thử 50 Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt Mẫu phẩm ...

Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện MET là dụng cụ định tính phát hiện chất gây nghiện Methamphetamine trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giới hạn (cut-off) là 1000ng/ml, đủ để khẳng định đối tượng đã sử dụng chất gây nghiện Methamphetamine.

Tiêu chuẩn sản phẩm

Thành phần

Kit thử

50

 Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt

 

Mẫu phẩm

Nước tiểu

 

Ngưỡng phát hiện

1000ng/ml

Thời gian đọc kết quả

Trong vòng 5 phút

 

Hạn dùng

24 tháng

 

Điều kiện bảo quản

2-300C.