Test thử NycoCard® CRP (24 test/hộp)

2.352.000₫
CHỈ ĐỊNH NycoCard® CRP là test chẩn đoán In-vitro dùng cho máy phân tích NycoCard® Reader II để phát hiện CRP (C-reactive protein, protein phản ứng C) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NycoCard® CRP là xét nghiệm nhanh bằng phương pháp miễn dịch, pha rắn. Mẫu phẩm sau khi pha loãng được nhỏ vào ô nhận mẫu, thấm xuống qua...

CHỈ ĐỊNH

NycoCard® CRP là test chẩn đoán In-vitro dùng cho máy phân tích NycoCard® Reader II để phát hiện CRP (C-reactive protein, protein phản ứng C) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần.

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

NycoCard® CRP là xét nghiệm nhanh bằng phương pháp miễn dịch, pha rắn. Mẫu phẩm sau khi pha loãng được nhỏ vào ô nhận mẫu, thấm xuống qua màng. Các protein phản ứng C (CRP) có trong mẫu bị lớp màng phủ sẵn kháng thể đơn dòng đặc hiệu CRP chặn lại. Tại đây, sau khi nhỏ thêm dung dịch cộng hợp kháng thể keo vàng, chúng sẽ liên kết với cộng hợp này bởi phản ứng kiểu bánh kẹp “sandwich”. Phần cộng hợp vàng còn dư lại, sau khi nhỏ tiếp dung dịch rửa, sẽ bị dung dịch rửa đẩy tiếp ra khỏi màng.

Nếu CRP có trong mẫu phẩm, màng sẽ chuyển sang màu đỏ-nâu với cường độ màu tương ứng với nồng độ CRP. Cường độ màu này được đo bằng máy phân tích NycoCard® READER II.

  

 THÀNH PHẦN KIT THỬ

 

Test thử

48 test/ kit

hoặc 24 test/ kit

Dạng khay nhựa tròn màu trắng, ô nhận mẫu ở chính giữa với màng thấm phủ sẵn kháng thể đơn dòng anti-CRP.

Dung dịch pha loãng R1

2(1) x 26 x 0.4 mL

Dung dịch đệm Borate (pH 9.0) và chất tẩy đựng trong các ống nghiệm.

Dung dịch cộng hợp R2

1 x 3.5 mL

Dung dịch đựng trong lọ chứa kháng thể đơn dòng anti-CRP gắn kết trên các hạt vàng siêu nhỏ

Dung dịch rửa R3

1 x 3.0 mL

Dung dịch đựng trong lọ bao gồm NaCL và chất tẩy trong môi trường đệm Phosphate (pH 7.4)

Dung dịch chứng dương C

1 x 0.5 mL

Dung dịch đựng trong lọ bao gồm huyết thanh gốc của người và CRP tinh chế.

Giá trị chứng dương: xem khoảng giá trị tại mục "range" in trên nhãn lọ.

Ống hút mao dẫn 5µL

60 chiếc

Ống thủy tinh rỗng 2 đầu

 

Vật tư không đi kèm, nhưng phải có:

·         Pipette 50µL và các đầu côn 50~100µL

·         Kẹp giữ ống mao dẫn

 

Thiết bị đo

Đo kết quả bằng máy phân tích NycoCard® READER II.

 

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA TEST THỬ

Độ đặc hiệu

Test thử sử dụng kháng thể đơn dòng đặc hiệu anti-CRP của người. Các thành phần khác của máu không có phản ứng chéo với CRP trong quá trình xét nghiệm.

 

Tiêu chuẩn

Test thử NycoCard® CRP được chuẩn định và đạt tương đương với các xét nghiệm ERM®-DA470 (CRM 470), IFCC/ BCR/CAP.

 

Khoảng đo

+ Với máy phân tích NycoCard® READER II, số sê-ri (SN) ≥ 54170:

·         Máu toàn phần: 8-200 mg/L.

·         Huyết thanh hoặc huyết tương: 5-120 mg/L.

 

+ Với máy phân tích NycoCard® READER II, số sê-ri (SN) < 54170:

·         Máu toàn phần: 8-250 mg/L (Kết quả cao hơn 200 mg/L hiển thị là “Cao hơn 200 mg/L”.

·         Huyết thanh hoặc huyết tương: 5-150 mg/L (Kết quả cao hơn 120 mg/L hiển thị là “Cao hơn 120 mg/L”.

 

Thang đo: 1 mg/L

 

Độ chính xác

Hệ số biến thiên CV (coefficient of variation) ≤ 7%

 

HẠN CHẾ CỦA TEST THỬ

·         Các chất chống đông Heparin, citrate hoặc EDTA không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.

·         Nồng độ tăng cao bilirubin, lipid hoặc yếu tố phong thấp (RF, rheumatoid factor) không hoặc không đáng kể đến kết quả xét nghiệm.

·         Mẫu phẩm có chỉ số bạch cầu (Leukocytes) quá cao (> 40x109/L) có thể làm cho kết quả bị cao hơn nhiều so với thực tế (Tham khảo mục “Lỗi thông thường và cách xử lý”).

·         Kết quả đọc từ máy còn phải hiệu chỉnh khi thể tích khối hồng cầu HCT khác 40% (Xem mục “Ảnh hưởng của thể tích khối hồng cầu HCT”).