Test thử NycoCard® U-Albumin (24 test/hộp)

2.352.000₫
CHỈ ĐỊNH NycoCard® U-ALBUMIN là test chẩn đoán In-vitro dùng cho máy phân tích NycoCard® Reader II để đo nồng độ thấp của Albumin trong nước tiểu. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG NycoCard® U-ALBUMIN là xét nghiệm nhanh bằng phương pháp miễn dịch, pha rắn. Mẫu phẩm sau khi pha loãng được nhỏ vào ô nhận mẫu, thấm xuống qua màng. Các phân tử albumin...

CHỈ ĐỊNH

NycoCard® U-ALBUMIN là test chẩn đoán In-vitro dùng cho máy phân tích NycoCard® Reader II để đo nồng độ thấp của Albumin trong nước tiểu.

 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

NycoCard® U-ALBUMIN là xét nghiệm nhanh bằng phương pháp miễn dịch, pha rắn. Mẫu phẩm sau khi pha loãng được nhỏ vào ô nhận mẫu, thấm xuống qua màng. Các phân tử albumin có trong mẫu bị lớp màng phủ sẵn kháng thể đơn dòng đặc hiệu anti-Albumin chặn lại. Tại đây, sau khi nhỏ thêm dung dịch cộng hợp kháng thể keo vàng, chúng sẽ liên kết với cộng hợp bởi phản ứng kiểu bánh kẹp “sandwich”. Phần cộng hợp vàng còn dư lại, sau khi nhỏ tiếp dung dịch rửa, sẽ bị dung dịch rửa đẩy tiếp ra khỏi màng.

Nếu Albumin có trong mẫu phẩm, màng sẽ chuyển sang màu tím với cường độ màu tương ứng với nồng độ Albumin. Cường độ màu này được đo bằng máy phân tích NycoCard® READER II.

 

 THÀNH PHẦN KIT THỬ

 

Test thử

24 test/ kit

Dạng khay nhựa tròn màu trắng, ô nhận mẫu ở chính giữa với màng thấm phủ sẵn kháng thể đơn dòng anti-Albumin.

Dung dịch pha loãng R1

24 x 1.0 mL

Dung dịch đệm Phosphate (pH 5.6), dung môi hữu cơ (<10%) và một lượng nhỏ sắc tố màu vàng.

Dung dịch cộng hợp R2

1 x 2.0 mL

Dung dịch đựng trong lọ chứa kháng thể đơn dòng anti-Albumin gắn kết trên các hạt vàng siêu nhỏ trong môi trường đệm borate

Dung dịch rửa R3

1 x 2.0 mL

Dung dịch đựng trong lọ chứa NaCL trong môi trường đệm Phosphate (pH 7.4)

 

Vật tư không đi kèm, nhưng phải có:

·         Ống mao dẫn 5µL hoặc Pipette 5µL để lấy mẫu

·         Pipette 25µL và các đầu côn 50~100µL

·         Kẹp giữ ống mao dẫn

 

Vật tư không đi kèm, nhưng phải có:

·         Pipette 50µL và các đầu côn 50~100µL

·         Máy phân tích NycoCard® READER II

 

Thiết bị đo

Đo kết quả bằng máy phân tích NycoCard® READER II.

 

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA TEST THỬ

Độ đặc hiệu

Test thử sử dụng kháng thể đơn dòng đặc hiệu anti-Albumin của người. Các thành phần khác của nước tiểu không có phản ứng chéo với Albumin trong quá trình xét nghiệm.

 

Tiêu chuẩn

Test thử NycoCard® U-ALBUMIN được chuẩn định và đạt tương đương với các xét nghiệm ERM®-DA470 (IFCC/ BCR/CAP).

 

Khoảng đo: 5-200 mg/L

 

Thang đo: 1 mg/L

 

Độ chính xác

Hệ số biến thiên CV (coefficient of variation) ≤ 10%

 

Hạn chế của kit thử

·         Kết quả không bị ảnh hưởng nếu các chất gây nhiễu có nồng độ thấp hơn nồng độ liệt kê tương ứng dưới đây:

Glucose (50 mmol/L)                       Creatinine (60 mmol/L)

Nitrite (10 mmol/L)                         NaCl (500 mmol/L)

Acetone (2.4 g/L)                             IgA (0.5 g/L)

IgG (0.5 g/L)                                     Hemoglobin (0.05 g/L)

Myoglobin (0.5 g/L)                         β2-microglobulin (250 mg/L)

Bilirubin (50 mg/L)                          Urea (200 g/L) or pH.

HSA (human serum albumin) - nếu có trong mẫu sẽ làm kết quả cao hơn so với thực tế nếu nồng độ hemoglobin cao hơn 0.5 mg/L.