Test thử rụng trứng ABON (7 que/ hộp)

70.000₫
Test thử rụng trứng ABON là xét nghiệm định tính, dùng để theo dõi quá trình tăng nồng độ LH trong nước tiểu thông qua độ đậm của vạch kết quả, qua đó phát hiện "đỉnh LH" và xác định "Ngày rụng trứng" Tiê u chuẩn sản phẩm Thành phần Que thử (4mm) ...

Test thử rụng trứng ABON là xét nghiệm định tính, dùng để theo dõi quá trình tăng nồng độ LH trong nước tiểu thông qua độ đậm của vạch kết quả, qua đó phát hiện "đỉnh LH" và xác định "Ngày rụng trứng"

Tiê u chuẩn sản phẩm

 

Thành phần

Que thử (4mm)

7

HDSD tiếng việt

1

Cốc lẫy mẫu

7

Độ nhạy

100%

Độ đặc hiệu

100%

Ngưỡng phát hiện

40 mlU/mL

Thời gian đọc kết quả

3 - 5 phút

Hạn dùng

24 tháng. 1 giờ sau khi mở túi

Điều kiện bảo quản

2-300C. Tránh bị đông băng