Test thử rụng trứng ABON (dạng que - 4mm)

Test thử rụng trứng ABON (dạng que) là xét nghiệm định tính, dùng để theo dõi quá trình tăng nồng độ LH trong nước tiểu thông qua độ đậm của vạch kết quả, qua đó phát hiện "đỉnh LH" và xác định "Ngày rụng trứng" Tiêu chuẩn sản phẩm Mẫu phẩm Nước tiểu Ngưỡng phát hiện 40 mlU/mL Thời gian đọc kết quả 3 – 5 phút ...

Test thử rụng trứng ABON (dạng que) là xét nghiệm định tính, dùng để theo dõi quá trình tăng nồng độ LH trong nước tiểu thông qua độ đậm của vạch kết quả, qua đó phát hiện "đỉnh LH" và xác định "Ngày rụng trứng"

Tiêu chuẩn sản phẩm

Mẫu phẩm

Nước tiểu

Ngưỡng phát hiện

40 mlU/mL

Thời gian đọc kết quả

3 – 5 phút

Độ nhạy

100%

Độ đặc hiệu

100%

Độ chính xác

100%

Hạn sử dụng

24 tháng. 1 giờ sau khi mở túi

Bảo quản

2 – 30OC. Tránh bị đông băng

Quy cách đóng gói

50 test thử

50 cốc nghiệm 20mL

10 HDSD tiếng Việt