Test thử thai ABON (2 que/hộp)

30.000₫
Human chorionic gonadotropin (hCG) là nội tiết tố glycoprotein được sản xuất bởi nhau thai phát triển trong thời gian ngắn sau khi thụ tinh. Trong thai kỳ bình thường, hCG có thể được phát hiện trong nước tiểu và huyết thanh sớm từ 7-10 ngày sau khi thụ thai. Test thử thai ABON dạng que có những đặc điểm nổi bật: - Sử dụng bất kỳ thời gian nào trong ngày - Phát hiện thai...

Human chorionic gonadotropin (hCG) là nội tiết tố glycoprotein được sản xuất bởi nhau thai phát triển trong thời gian ngắn sau khi thụ tinh. Trong thai kỳ bình thường, hCG có thể được phát hiện trong nước tiểu và huyết thanh sớm từ 7-10 ngày sau khi thụ thai.

Test thử thai ABON dạng que có những đặc điểm nổi bật:

- Sử dụng bất kỳ thời gian nào trong ngày

- Phát hiện thai ngay sau ngày chậm kinh đầu tiên

- Thao tác đơn giản, kết quả dễ đọc trong 1 - 3 phút.

 

Tiê u chuẩn  sản  phẩm 
 

Thành phần

Que thử 5mm

2

HDSD tiếng Việt 1

Cốc lẫy mẫu

2

Độ nhạy

100%

 

Độ đặc hiệu

Độ chính xác

100%

100%

 

Ngưỡng phát hiện

25 mlU/mL

 

Thời gian đọc kết quả

1-3 phút

 

Hạn dùng

24 tháng. 1 giờ sau khi mở túi

 

Điều kiện bảo quản

2-300C