ACON hCG Pregnancy Rapid Test - Xét nghiệm định tính phát hiện hCG

Thông tin chung ACON hCG Pregnancy Rapid Test là xét nghiệm sắc ký miễn dịch để định tính phát hiện hCG trong nước tiểu hoặc huyết thanh, hỗ trợ chẩn đoán thai sớm. Ngưỡng phát hiện: 25 mIU/mL Mẫu phẩm: Nước tiểu, Nước tiểu/Huyết thanh Thời gian đọc kết quả: Nước tiểu: 3 phút/ Huyết thanh: 5 phút Hạn dùng: 24 tháng (2-30ºC) Phản ứng chéo: Không phản ứng chéo với 300 mIU/mL LH, 1000 mIU/mL FSH và 1000μIU/mL TSH Vật tư cung cấp Que thử / Khay thử / Bút thử Ống nhỏ giọt (chỉ dùng cho dạng khay thử) Hướng dẫn sử dụng Quy trình xét nghiệm và phiên...

Thông tin chung

ACON hCG Pregnancy Rapid Test là xét nghiệm sắc ký miễn dịch để định tính phát hiện hCG trong nước tiểu hoặc huyết thanh, hỗ trợ chẩn đoán thai sớm.

  • Ngưỡng phát hiện: 25 mIU/mL
  • Mẫu phẩm: Nước tiểu, Nước tiểu/Huyết thanh
  • Thời gian đọc kết quả: Nước tiểu: 3 phút/ Huyết thanh: 5 phút
  • Hạn dùng: 24 tháng (2-30ºC)
  • Phản ứng chéo: Không phản ứng chéo với 300 mIU/mL LH, 1000 mIU/mL FSH và 1000μIU/mL TSH

Vật tư cung cấp

Que thử / Khay thử / Bút thử
Ống nhỏ giọt (chỉ dùng cho dạng khay thử)
Hướng dẫn sử dụng

Quy trình xét nghiệm và phiên giải kết quả

1. Que thử

  • Nhúng que thử thẳng đứng vào mẫu nước tiểu hoặc huyết thanh trong ít nhất 10-15 giây
  • Đọc kết quả tại phút thứ 3 với nước tiểu hoặc phút thứ 5 với huyết thanh, không sử dụng kết quả sau 10 phút

2. Khay thử

Nhỏ 3 giọt (100μL) nước tiểu hoặc huyết thanh
Đọc kết quả tại phút thứ 3 với nước tiểu hoặc phút thứ 5 với huyết thanh, không sử dụng kết quả sau 10 phút

3. Bút thử

Cầm bút thử và đưa đầu thấm vào dòng nước tiểu trong 5-10 giây, hoặc nhúng đầu thấm vào mẫu nước tiểu trong ít nhất 10 giây
Đọc kết quả tại phút thứ 3 với nước tiểu hoặc phút thứ 5 với huyết thanh, không sử dụng kết quả sau 10 phút