Test thử bệnh truyền nhiễm

 1. Trueline™ Syphilis Ab Rapid Test

  Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Mô tả: Định...Xem thêm

 2. Trueline™ HIV 1/2 Ab Rapid Test

  Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và/ hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Định...Xem thêm

 3. Trueline™ HAV IgM Rapid Test

  Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể IgM kháng HAV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Mô tả: Sử dụng phát hiện...Xem thêm

 4. Trueline™ HBV Rapid Test

  Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg, kháng thể HBsAb, kháng nguyên HBeAg, kháng thể HBeAb, kháng thể HBcAb trong huyết...Xem thêm