Trueline™ HBV Rapid Test

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg, kháng thể HBsAb, kháng nguyên HBeAg, kháng thể HBeAb, kháng thể HBcAb trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Mô tả: Định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng HBsAg. - Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Độ chính xác tương quan: 100%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% - Ngưỡng phát hiện (LOD) : 1 ng/mL. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HCV, Dengue, HIV, RF, Syphilis,...

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg, kháng thể HBsAb, kháng nguyên HBeAg, kháng thể HBeAb, kháng thể HBcAb trong huyết thanh hoặc huyết tương của người.

Mô tả: Định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng HBsAg.

- Độ nhạy tương quan: 100%

- Độ đặc hiệu tương quan: 100%

- Độ chính xác tương quan: 100%.

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100%

- Ngưỡng phát hiện (LOD) : 1 ng/mL.

Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HCV, Dengue, HIV, RF, Syphilis, TB, H.pylori. Không bị gây nhiễu bởi Sodium citrate nồng độ 3.8% và EDTA nồng độ 3.4 μmol/L Phân loại TTBYT: D Đọc kết quả tại 15 phút.