Que thử huyết sắc tố ACON Mission Hb (Hb & HCT) (50 que/hộp)

600.000₫
Giới thiệu : Que thử huyết sắc tố ACON Mission Hb (Hb & HCT) dùng với máy đo huyết sắc tố ACON Mission Hb (Hb & HCT) để xác định nồng độ huyết sắc tố (Hb) và thể tích khối hồng cầu (Hct) trong máu toàn phần từ mao mạch hoặc tĩnh mạch. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. ...
Giới  thiệu :

Que thử  huyết sắc tố ACON Mission Hb (Hb & HCT) dùng với  máy  đo huyết sắc tố ACON Mission Hb (Hb & HCT) để xác định nồng độ huyết sắc tố (Hb) và thể tích khối hồng cầu (Hct) trong máu toàn phần từ mao mạch hoặc tĩnh mạch.
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

 TChính xác và hiệu quả
 Nhiều đối tượng có thể sử dụng: cá nhân, phòng khám, labo hoặc ngân hàng máu
 Chính sách giá hấp dẫn, hiệu quả

Thô ng số kỹ thuật : 

Tên sản phẩm: Que thử huyết sắc tố ACON Mission Hb (Hb & HCT)
Loại  sản  phẩm    POCT
Mục đích sử dụng Đo Hb và HCT trong máu
Loại mẫu phẩm Máu toàn phần mao mạch  hoặc  tĩnh  mạch 
Lượng mẫu phẩm 10µL
Chất chống đông Heparin
Khoảng đo 5-25.6 g/dL, 50-256 g/L hoặc 3.1-15.9 mmol/L
Khoảng HCT 15-75%
Độ  lệch  chuẩn    (CV) (CV <3%
Sai số   + 0.4Hb trong khoảng  5-10g/dL; +4% trong khoảng  10-25.6g/dL
Đơn vị đo g/dL, g/L, mmol/L
Kích thước hộp  / mm
Trọng lượng: / gram
Điều kiện làm việc 15-30ºC, ≤85% RH
Tiêu chuẩn áp dụng CE, FDA
Hạn  dùng  : 24 tháng, 3 tháng  sau khi mở  nắp 
Thành  phần:   n thành  phần  Số  lượng ợn 
  Que thử huyết sắc tố ACON Mission Hb (Hb & HCT) 50
  HDSD Tiếng  Việt, Tiếng Anh , Tiếng Pháp   1