Trueline™ HAV IgM Rapid Test

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể IgM kháng HAV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Mô tả: Sử dụng phát hiện sự có mặt của kháng thể IgM kháng HAV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người Thành phần: Kháng thể chuột kháng IgM của người , Kháng nguyên HAV tái tổ hợp , Kháng thể dê kháng IgG chuột . - Độ nhạy >95.2%, - Độ đặc hiệu: 99.1% - Độ chính xác: 98.3%. Không bị gây nhiễu bởi các chất có nồng độ tương ứng sau: Hemoglobin 1000 mg/dl, Methanol 10%, Abumin 2000 mg/dl. Không bị phản...

Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể IgM kháng HAV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người.

Mô tả: Sử dụng phát hiện sự có mặt của kháng thể IgM kháng HAV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người Thành phần: Kháng thể chuột kháng IgM của người , Kháng nguyên HAV tái tổ hợp , Kháng thể dê kháng IgG chuột .

- Độ nhạy >95.2%,

- Độ đặc hiệu: 99.1%

- Độ chính xác: 98.3%.

Không bị gây nhiễu bởi các chất có nồng độ tương ứng sau: Hemoglobin 1000 mg/dl, Methanol 10%, Abumin 2000 mg/dl. Không bị phản ứng chéo với các mẫu phẩm dương tính với HIV, HCV, HBV, HEV.