Kim chích máu ON-CALL (100 kim/ hộp)

100.000₫
Giới  thiệu : Kim chích máu ON-CALL dùng chung cho các loại bút chích máu dòng sản phẩm ON-CALL do Tập  đoàn ACON Laboratories Inc sản xuất TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.  Thô ng số kỹ  thuật :   Tên sản phẩm: Kim chích máu ON-CALL Cỡ  kim: / Loại  bút  chích  máu  phù  hợp : On-Call Nơ i lấy  mẫu  máu  phù  hơợp  : Máu  mao mạch  (đầu  ngón  tay, gan bàn  tay, trê n cánh  tay)   Lượng  mẫu  máu  lấy  phù  hợp  :ợng ph 1.0μL Điều kiện bảo quản: +2~300C Kích thước hộp   m: / mm Trọng lượng: / gram Loại sản phẩm: Vật  tư  tiê u hao Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA Hạn  dùng  : 5 nă m  Quy cách đóng gói : : 100 kim / hộp.  
Giới  thiệu :

Kim chích máu ON-CALL dùng chung cho các loại bút chích máu dòng sản phẩm ON-CALL do Tập  đoàn ACON Laboratories Inc sản xuất
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG, ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

 Thô ng số kỹ  thuật :
 
Tên sản phẩm: Kim chích máu ON-CALL
Cỡ  kim: /
Loại  bút  chích  máu  phù  hợp : On-Call
 i lấy  mẫu  máu  phù  hơợp  : Máu  mao mạch  (đầu  ngón  tay, gan bàn  tay, trê n cánh  tay)  
Lượng  mẫu  máu  lấy  phù  hợp  :ợng ph 1.0μL
Điều kiện bảo quản: +2~300C
Kích thước hộp   m: / mm
Trọng lượng: / gram
Loại sản phẩm: Vật   tiê u hao
Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA
Hạn  dùng  : 5 nă m 
Quy cách đóng gói : : 100 kim / hộp.