Que thử nước tiểu 10 thông số ACON Mission

200.000₫
Giới  thiệu : Que thử nước tiểu 10 thông số ACON Mission dùng  để  đ o các thô ng sô sinh hoá của nước tiểu bằng  các  máy  phâ n tích  nước  tiểu  cùng  dòng  Mission do Tập  đoàn  ACON Laboratories Inc, Mỹ  sản  xuất như  Mís sion U120, U500...   ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.  TThuộc  tính  nổi  bật  :  Độ nhạy hơn hẳn các dòng máy cùng loại trên thị trường hiện nay  Chính sách giá hấp dẫn, hiệu quả  Que thử dễ mua trên thị trường.  Hạn dùng 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp Thô ng số kỹ thuật :  Tên sản phẩm: Que thử nước tiểu...
Giới  thiệu :

Que thử nước tiểu 10 thông số ACON Mission dùng  để  đ o các thô ng sô sinh hoá của nước tiểu bằng  các  máy  phâ n tích  nước  tiểu  cùng  dòng  Mission do Tập  đoàn  ACON Laboratories Inc, Mỹ  sản  xuất như  Mís sion U120, U500...  
ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

 TThuộc  tính  nổi  bật  :

 Độ nhạy hơn hẳn các dòng máy cùng loại trên thị trường hiện nay
 Chính sách giá hấp dẫn, hiệu quả
 Que thử dễ mua trên thị trường.
 Hạn dùng 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp

Thô ng số kỹ thuật

Tên sản phẩm: Que thử nước tiểu 10 thông số ACON Mission
Đối tương sử dụng Bệnh viện , phòng khám, cá nhâ n
Mục đích sử dụng Đo các 10 thô ng sô sinh hoá của nước tiểuô ))
Phương pháp đ o Các máy phâ n tích nươớc tiểu cùng dòng Mission
hiệu các thô ng số  Mission 10U: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU)
Loại máy phù hợp : ACON Mission U120, U500
Loại mẫu phẩm Nước tiểu
Thời  gian que ủ  màu  1 phút
Điều kiện  làm việc: +2-30ºC, ≤75% RH
Điều kiện bảo quản: +2~300C
Kích thước hộp m: / mm
Trọng lượng: / gram
Loại sản phẩm: Vật tiê u hao
Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA
Hạn dùng : 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp
Thành phần: n thành phần Số lượng ợn
  Que thử/ hộp 100
  HDSD Tiếng Việt, Tiếng Anh   1