Que thử nước tiểu ACON Mission 3 thông số (Glu/pH/Pro), 100T/h

100.000₫
Giới  thiệu : Que thử nước tiểu 3 thông số ACON Mission dùng  để  đ o các thô ng sô sinh hoá của nước tiểu bằng  mắt  do Tập  đoàn  ACON Laboratories Inc, Mỹ  sản  xuất.   ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.  TThuộc  tính  nổi  bật  :  Độ nhạy hơn hẳn các dòng máy cùng loại trên thị trường hiện nay  Chính sách giá hấp dẫn, hiệu quả  Que thử dễ mua trên thị trường.  Hạn dùng 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp Thô ng số kỹ thuật :  Tên sản phẩm: Que thử nước tiểu 3 thông số ACON Mission Đối tương ...
Giới  thiệu :

Que thử nước tiểu 3 thông số ACON Mission dùng  để  đ o các thô ng sô sinh hoá của nước tiểu bằng  mắt  do Tập  đoàn  ACON Laboratories Inc, Mỹ  sản  xuất.  
ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.

 TThuộc  tính  nổi  bật  :

 Độ nhạy hơn hẳn các dòng máy cùng loại trên thị trường hiện nay
 Chính sách giá hấp dẫn, hiệu quả
 Que thử dễ mua trên thị trường.
 Hạn dùng 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp

Thô ng số kỹ thuật

Tên sản phẩm: Que thử nước tiểu 3 thông số ACON Mission
Đối tương sử dụng Bệnh viện , phòng khám, cá nhâ n
Mục đích sử dụng Đo các 3 thô ng sô sinh hoá của nước tiểuô ))
Phương pháp đ o Bằng mắt 
hiệu các thô ng số  Mission 3PGlucose, pH, Protein (GLU/ pH/ PRO)
Loại máy phù hợp : /
Loại mẫu phẩm Nước tiểu
Thời  gian que ủ  màu  1 phút
Điều kiện  làm việc: +2-30ºC, ≤75% RH
Điều kiện bảo quản: +2~300C
Kích thước hộp m: / mm
Trọng lượng: / gram
Loại sản phẩm: Vật tiê u hao
Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA
Hạn dùng : 24 tháng/ 3 tháng sau khi mở nắp hộp
Thành phần: n thành phần Số lượng ợn
  Que thử/ hộp 100
  HDSD Tiếng Việt, Tiếng Anh   1